Cover foto site

Manual “Pe Aripile Buburuzei – Inspirație în Lucrul cu Tinerii prin Dezvoltare Ecocentrică și Psihologie Pozitivă”

Manualul de față este un instrument care poate fi utilizat pentru a spori impactul învățării non-formale (ENF) în pregătirea tinerilor pentru dezvoltarea lor personală, socială și profesională. Este, de asemenea, un instrument care subliniază importanța lucrului cu tinerii și contribuie la creșterea calității în acest domeniu. Crearea manualului „Pe aripile buburuzei” este rezultatul proiectului „ACHIEVE – metode inovatoare de formare și dezvoltare a lucrătorilor de tineret”, care pentru prima dată a adaptat și integrat abordările din dezvoltarea ecocentrică (DEC) și psihologia pozitivă (PP) în domeniul tineretului. Manualul ilustrează atât o metodologie pentru dezvoltarea personală a lucrătorilor de tineret, cât și instrumente / practici / metode care pot fi utilizate în mod direct în lucrul cu tinerii. Conținutul se bazează pe revizuirea literaturii de specialitate și pe experimentarea practică în timpul proiectului. Acest manual deschide noi oportunități în sectorul de tineret, în special prin încorporarea metodologiilor inovatoare sugerate.

Proiectul „ACHIEVE – metode inovatoare de formare și dezvoltare a lucrătorilor de tineret” – 2016-2-BG01-KA205-023835 este rezultatul cooperării în domeniul tineretului, a unor experți din Bulgaria, România și Cipru, finanțat prin programul Erasmus+, prin Linia 2 de finanțare (Key Action 2).

Descarcă “Pe Aripile Buburuzei – Inspirație în Lucrul cu Tinerii prin Dezvoltare Ecocentrică și Psihologie Pozitivă”

Adauga un comentariu

  • Main Theme

    Dezvoltare ecocentrică, Psihologie pozitivă