37798265_1735048599863857_1244558273999273984_o

The Fire of Life – schimbul de tineri care a aprins focul interior al tinerilor

[For English, scroll down]

Din 15 până în 21 iulie a avut loc schimbul de tineri The Fire of Life, proiect care a fost coordonat de Dreams for Life, în colaborare cu încă două organizații: allaZOYME din Cipru și Learning for Change Foundation din Bulgaria. Prin acest proiect de mobilitate, 26 de tineri, din cele trei țări, însoțiți de câte doi lideri, au luat parte la un program de dezvoltare personală și profesională, bazat pe metodologia învățării experiențieale și a participării active.

37798265_1735048599863857_1244558273999273984_o

Schimbul de tineri a avut loc într-un cadru natural, unde participanții au putut să învețe să fie autonomi, responsabili, proactivi, autentici și liberi. Am avut discuții de grup, lucru în echipă, grupuri de reflecție, dezbateri, ateliere de auto-cunoaștere, explorare a naturii, drumeții, lucru practic, seri interculturale.

37800805_1735050059863711_4157292806521487360_o

Între participanți s-au creat multe legături frumoase, prietenii și conexiuni autentice. Pentru câteva zile am fost precum o familie. Pentru mulți dintre participanți, acest proiect a fost prima experiență de acest gen și cu siguranță una de neuitat. La finalul mobilității, printre îmbrățișări și zâmbete de bucurie, au curs și multe lacrimi de supărare că proiectul s-a terminat.

37784569_1735049549863762_6776083741560274944_o

În cele câteva zile petrecute împreună, tinerii s-au transformat într-un mod frumos, dovedind că pot fi cetățeni activi și implicați, în viața lor și a comunităților din care fac parte. Dreams for Life îi va susține în continuare pe acești tineri, pentru a sprijini procesul de dezvoltare și învățare început în acest proiect.

Proiectul The Fire of Life este realizat prin finanțarea Programului Erasmus+ al Uniunii Europene, în cadrul acțiunii cheie 1, Mobilitatea Tinerilor.

EU-flag-Erasmus+_vect_POS

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

ENGLISH version

From July 15 to July 21, the Fire of Life Youth Exchange took place, a project coordinated by Dreams for Life, in collaboration with two other organizations: allaZOYME from Cyprus and Learning for Change Foundation from Bulgaria. Through this mobility project, 26 young people from the three countries, accompanied by two leaders, took part in a personal and professional development program based on the methodology of experiential learning and active participation.

The youth exchange took place in a natural setting where the participants were able to learn to be autonomous, responsible, proactive, authentic and free. We had group discussions, teamwork, reflection groups, debates, self-knowledge workshops, exploration of nature, hiking, practical work, intercultural evenings.

Between the participants there were many beautiful links, friendships and authentic connections. For a few days we were like a family. For many of the participants, this project was the first experience of its kind and certainly an unforgettable experience. At the end of mobility, among the hugs and smiles of joy, there are many tears of sadness that the project is over.

In the few days spent together, the young people turned out to be beautiful, proving they can be active and involved citizens in their lives and their communities. Dreams for Life will continue to support these young people in order to continue the development and learning process started in this project.

The Fire of Life project is funded through the Erasmus + Program of the European Union under Key Action 1, Youth Mobility.

Adauga un comentariu