47463207_1904189499616432_3578452509192093696_o

Stepping into Life – o pregătire pentru viață

[For English, scroll down]

Din 22 până în 30 noiembrie a avut loc schimbul de tineri Erasmus+ Stepping into Life, proiect care a fost coordonat de Dreams for Life, în colaborare cu organizații din patru țări: Irlanda, Lituania, Cipru și Bulgaria. Prin acest proiect de mobilitate, 26 de tineri, din cinci țări, însoțiți de câte un lider, au luat parte la un program de dezvoltare personală și profesională, bazat pe metodologia învățării experiențiale și a participării active.

47463207_1904189499616432_3578452509192093696_o

Proiectul a avut loc în satul Nădășel, de lângă Cluj-Napoca, un loc minunat care ne-a permis să facem activități atât în interior, cât și în frumoasa natură din împrejurimi. A fost un proiect minunat, în care s-au creat multe conexiuni frumoase între participanți, prietenii, ce par că vor dura o viață.

47213967_1904189042949811_1652903664056008704_o

În cele 7 zile petrecute împreună, liderii de tineret au facilitat numeroase activități de învățare, cum ar fi: discuții de grup pe diverse teme (inteligență emoțională, empatie, comunicare etc), exerciții de lucru în echipă, grupuri de reflecție, dezbateri, ateliere de auto-cunoaștere, explorare a naturii, drumeții, lucru practic, seri interculturale.

47181423_1904188099616572_7994476933058396160_o

Unul din lucrurile aparte pe care le-am facut în cadrul proiectului, a fost realizarea unei acțiuni publice, în Cluj-Napoca. Acțiunea a fost concepută în totalitate de participanți, care au decis să interacționeze cu trecătorii în diferite feluri, să le dea îmbrățișări, să vorbească cu aceștia pe diferite teme, să le dea mesaje etc. A fost un moment cu un impact profund, atât pentru participanți, cât și pentru trecători.

47245441_1904187256283323_321324099894771712_o

Proiectul Stepping into Life continuă, iar în următoarele săptămâni vom face câteva acțiuni pe plan local prin care vom disemina rezultatele proiectului și vom continua să-i sprijinim pe tinerii care au participat la proiect.

47243990_1904186689616713_4485595571142262784_o

Proiectul The Fire of Life este realizat prin finanțarea Programului Erasmus+ al Uniunii Europene, în cadrul acțiunii cheie 1, Mobilitatea Tinerilor.

EU-flag-Erasmus+_vect_POS

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

 

ENGLISH version

From 22 to 30 November Dreams for Life organized the Erasmus+ youth exchange Stepping into Life. We collaborated with organizations from four countries: Ireland, Lithuania, Cyprus and Bulgaria. Through this mobility project, 26 young people from five countries, accompanied by one leader, took part in a program of personal and professional development, based on the methodology of experiential learning and active participation.

The project took place in the village of Nădăşel, near Cluj, a wonderful place that allowed us to do activities both indoors and in the beautiful nature that surrounded us. It was a wonderful project, in which many beautiful connections were created between the participants, friendships which seem to last a lifetime.

In the seven days we spent together, the youth leaders have facilitated numerous learning activities, such as group discussions on various topics (emotional intelligence, empathy, communication, etc.), teamwork activities, debates, workshops for self-discovery, exploration of nature, hiking, practical work, intercultural activities.

One of the special things we did in the project was the realization of a public action in Cluj-Napoca. The action was entirely conceived by participants who decided to interact with the locals in different ways: give them free hugs, to talk with them on different themes, to give them messages, etc. It was a moment with a profound impact for both participants and passers-by.

Stepping into Life project continues, and in the coming weeks we will do some actions to disseminate the project results and we will  support the young people who participated in the project.

The Fire of Life project is funded through the Erasmus + Programme of the European Union under Key Action 1, Youth Mobility.

EU-flag-Erasmus+_vect_POS

Adauga un comentariu

Un comentariu